Bijstandsnorm

Bijstandsnorm 

De bijstandsnorm is het bedrag dat iemand in uw situatie aan algemene bijstand in principe ontvangt. De bedragen zijn wettelijk vastgesteld of via een in de wet bepaalde berekening (kostendelersnorm). De Bijstandsnormen worden twee keer per jaar aangepast (geïndexeerd), te weten op 1 januari en op 1 juli.

Uw bijstand wordt verlaagd 

De gemeente kan uw norm verlagen, bijvoorbeeld omdat u geen woonkosten heeft. Een (tijdelijke) verlaging kan ook plaatsvinden vanwege het feit dat u onlangs een opleiding heeft beëindigd. Tot slot kan uw bijstand tijdelijk worden verlaagd (afgestemd), als u zich niet heeft gehouden aan een aan de bijstand verbonden verplichting.

 

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2017, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Schijndel

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu