Bijstandsnorm

De bijstandsnorm is het bedrag dat iemand in uw situatie aan algemene bijstand kan ontvangen. De bijstandsnorm is opgebouwd uit een basisuitkering waarvan eventuele verlagingen worden afgetrokken.

Wettelijke basisuitkering
- verlaging
= Bijstandsnorm

De hoogte van de basisuitkering is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van uw leeftijd en uw leefsituatie. Naast de basisuitkering kan uw gemeente verlagingen hanteren. Uw basisuitkering kan verlaagd worden als u bijvoorbeeld geen woonlasten heeft, omdat u in een kraakwoning woont. De verlaging wordt uitgedrukt in een percentage van de wettelijke basisuitkering voor gehuwden.

 

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2016, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Schijndel

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu